Tiếng Anh 9 – Cấu trúc câu gợi ý với động từ "Suggest" – Luyện thi vào 10 | Trường Ngọc Viễn Đông

0
2Tiếng Anh 9 – Cấu trúc câu gợi ý với động từ “Suggest”
Giảng dạy: Cô Phạm Thị Tuyết Nhung – Giáo viên trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
– Ôn lại cấu trúc đưa ra lời gợi ý: Let’s V, How about V-ing/Noun?, Why don’t we V?, cấu trúc với động từ “Suggest”.
– Phần bài tập thực hành các cấu trúc đưa ra lời gợi ý thường xuất hiện trong dạng câu hỏi chọn đáp án đúng và viết lại câu.
#thcsthptNgocVienDong
#luyenthivao10
#CoPhamThiTuyetNhung
#dongtuSuggest
—————————————————————————————————————-
Page Facebook:
Website:
Xem và làm bài tập tại:
—————————————————————————————————————-

Nguồn: https://taiduc.org

Xem thêm bài viết khác: https://taiduc.org/giao-duc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here