Posted on– Từ 10/2017 các bài mới sẽ được up vào kênh : Hội Quán Tam Thế Karaoke 2:
Hãy đăng ký kênh để theo dõi các bài mới nhất nhé.
– Kênh này vốn dành cho học viên Hội Quán. Hội Quán sẽ cố gắng làm yêu cầu nhạc của mọi người nhưng do hạn chế về thời gian và người làm nên các bạn thông cảm nhé.
– Kênh học tiếng Trung: HộiQuánTamThế Giao Tiếp Trung Việt:
– Kênh học tiếng Nhật: Hội Quán Tam Thê – Tiếng Nhật Giao Tiếp Nihongo: Hội Quán Tam Thê – Tiếng Nhật Giao Tiếp Nihongo:

Nguồn: https://taiduc.org

Xem thêm bài viết khác: https://taiduc.org/tong-hop/

47 Replies to “Proud of you karaoke beat”

  1. Mỗi bài hát có một ý nghĩa riêng không thể nào biết được trừ khi khám phá ra nó🙂

  2. Ai thấy giống tui thì cho1like
    👏👏👏👏👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏻👏

  3. Easy song😍😍😍😍😊💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *